ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง