ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
LINK / ในตำบล
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
bulletประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
อัลบั้มรูปกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : โครงการก่อสร้างถนนถนนคนกรีตเสริมเหล็ก สายยีลาน-ท่าใหญ่
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กันยายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : ซ่อมแซมปรับปรุงถนน
รายละเอียด:

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง รวมสมาชิกเจ้าหน้าที่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมถนน

จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 1
รายละเอียด:

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาฟุตบอล /วอลเลย์บอลหญิง หน่วยงานสัมพันธ์คัพ ครั้งที่1

ตั้งแต่วันที่15-25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตราพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
รายละเอียด:

 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปี 2560 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : โครงการสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจแบบประเมิน
รายละเอียด:

 โครงการสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจแบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 21 เดือน สิงหาคม. พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

 

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : โครงการ คนคุริงสุขภาพดีห่างไกลโรค
รายละเอียด:

 โครงการ คนคุริงสุขภาพดีห่างไกลโรค ระหว่างวันที่ 17-18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพการบริหารส่วนตำบลคุริง

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันแม่
รายละเอียด:

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริงได้จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้คุณแม่และลูกๆได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
รายละเอียด:

 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและบันทึกรายงานการประชุม ประจำปี 2560 วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม วันต้อต้านยาเสพติดโลก
รายละเอียด:

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ศาลาประชาคม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มิถุนายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ร่วมกิจกรรมงานกิ่งกาชาด อำเภอท่าแซะ
รายละเอียด:

 วันที่ 22- 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล และได้เข้าร่วมกิจกรรมนาวากิ่งกาชาด เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจับรางวัล

จำนวนรูป : 37 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.