ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
dot
bulletเรื่องน่าสนใจ
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
dot
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletการโอนงบประมาณ
bulletการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
bulletงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
dot
dot
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทองการให้ข้อมูลข่าวสารของ อบต. คุริง ทางเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.comอัลบั้มรูปกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ธันวาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียด: อบต.คุริงร่วมกับศาลจังหวัดชุมพร จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การติดต่อราชการศาล การขอประกันตัว กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายทั่วไป แก่ตัวแทนชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นักเรียนในเขตตำบลคุริง เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 ธันวาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
รายละเอียด: อบต.คุริงร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราชเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา ๕๔ พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 ธันวาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี ๒๕๕๔
รายละเอียด: อบต.คุริงร่วมกับโรงเรียนประชานิคม ๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัย ทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ ถวายพ่อหลวง
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 ธันวาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : โครงการอบต.คุริงรวมใจใฝธรรมะ
รายละเอียด: อบต.คุริงดำเนินการจัดโครงการรวมใจใฝ่ธรรมะ เป็นกิจกรรมนำบุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารร่วมเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช Iณ วัดแหลมยาง อำเภอท่าแซะ
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี๒๕๕๔
รายละเอียด: อบต.คุริงจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ประเพณีอันดีงามของไทย ไว้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งมีมาแต่โบราณของชาติไทย
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 กันยายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๔
รายละเอียด: อบต.คุริงร่วมกับโรงเรียนประชานิคม ๒ และกลุ่มพลังมวลชนตำบลคุริง จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๔
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มิถุนายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลคุริง ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๔
รายละเอียด: อบต.คุริงจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลคุริง ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี ป้องกันปัญหายาเสพติด  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
รายละเอียด: อบต.คุริงร่วมกับอบต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อมุ่งหวังให้สมาชิกเป็นเครือข่ายและกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 เมษายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมงานประเพณีตรุษไทย๕๔
รายละเอียด: องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง จัดโครงการงานประเพณีตรุษไทย ณ วัดประชานิคม ๒ เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนไทย และอนุรักษ์ไว้เพื่อสืบสานต่อไป
จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 เมษายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
รายละเอียด: อบต.คุริงส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล "อิสลามวิทยาคัพ๕๔ " เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี
จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.