ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
LINK / ในตำบล
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
bulletประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
อัลบั้มรูปกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงานกีฬาเยาวชนชุมชนเทศบาลสัมพันธ์
รายละเอียด:

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริงได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาเยาวชนชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าแซะ

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 เมษายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : โครงการ จังหวัด พบปะประชาชน
รายละเอียด:

 โครงการ จังหวัด พบประชาชน จังหวัดชุมพร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนประชาชน หมู่บ้าน ท่าลานทอง ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 เมษายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
รายละเอียด:

 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จึงจัดกิจกรรม ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร สงกรานต์ปลอดภัยด้วยตัวเรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริงก้ได้เข้ารวมพิธีเปิดงานเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 เมษายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : โครงการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รายละเอียด:

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุุริงได้เข้าร่วม เป็นวิทยากร ในงานเปิดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ศาลาประชมคม อำเภอ ท่าแซะ ในวันอังคารที่ 11 เมษายนพ.ศ.2560

 

 

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
รายละเอียด:

 โครงการฝึกอบรมให้ความเรื่องการบริหารจัดการไฟป่า "ไฟป่าผลาญหมดสิ้น  ทั้งทรัพย์สินและชีวิต " วันที่ 20-21 มีนาคม 2560

 

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย
รายละเอียด:

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริงได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยที่ เทศบาล จังหวัดชุมพร ในวันที่ 18 มีนาคม 2560

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 ธันวาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่ปี 2560
รายละเอียด:

 องค์การบริหารส่วนตำบล คุริง ได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญตอนรับปีใหม่ 

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด:

 โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  วันที่  21-23 เดือนธันวาคม 2559

จำนวนรูป : 37 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : องค์การบริหารส่วนตำบลคุริงได้เข้าร่วม กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
รายละเอียด:

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริงได้เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพล อดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนร่วมเดินทางไปถวายอาลัย
รายละเอียด:

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริงและประชาชนชาวชุมพร ได้เดินทางไปถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัวในพระบรมโกศในพระบรมราชวัง

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.