ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานการเจ้าหน้าที่
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletรายงานการประชุม
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
LINK / ในตำบล
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
อัลบั้มรูปกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : วันเข้าพรรษา
รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  ร่วมแห่เที่ยนพรรษาถวายแก่วันเขาพริก และวัดประชานิคม ๒ เพื่อปฎิบติตามประเพณีที่สืบทอดมานาน

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : โครงการวันต่อต้านยาเสพติด
รายละเอียด:

อบต.คุริง จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้โทษของยาเสพติด รู้จักวิธีหลีกเลี่ยง และป้องกัน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่อยู่มากยิ่งขึ้น

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : จิบกาแฟ แชร์ความคิด
รายละเอียด:

 สภ.ท่าแซะจัดโครงการจิบกาแฟ  แชร์ความคิด เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบลคุริง เข้าร่วมแลกปลี่ยนความคิดเห็น ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๕ ตำบลคุริง

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : วันกตัญญูหมู่ที่ 3
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : วันกตัญญูหมู่ที่ 2
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : งานเทศกาลประจำปีวัดประชานิคม 2
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลคุริง ครั้งที่ 12
รายละเอียด:

 อบต.คุริง จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลคุริง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้ออกกำลัง สร้างความสามัคคี ป้องกันปัญหายาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอีกด้วย

จำนวนรูป : 66 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗
รายละเอียด:

 อบต.คุริง จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๗ เพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนอันเป็นพลังของประเทศชาติ 

จำนวนรูป : 37 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๕๗ หมุ่ที่ ๑,๔,๕
รายละเอียด:

 อบต.คุริง จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  เพื่ออนุรักษ์เทศกาลอันเป็นขนมธรรมเนียมอันดีงามของไทย

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ๕ ธันวา ๕๖
รายละเอียด:

 อบต.คุริงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราชเนื่องในวโรกาสวัเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา ๕๖ ณ โรงเรียนประชานิคม ๒  พร้อมร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมพสกนิกรอำเภอท่าแซะ และสหกรณ์นิคมท่าแซะ

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.