ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletรายงานการประชุม
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
LINK / ในตำบล
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
อัลบั้มรูปกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มกราคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กปี2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง
รายละเอียด:

อบต.คุริง จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ  9 มกราคม  2559  เพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนอันเป็นพลังของประเทศชาติ 

จำนวนรูป : 35 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มกราคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
รายละเอียด:

อบต.คุริง จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรในอบต.มีความสามัคคีกัน รู้หน้าหน้าที่ในการทำงาน 

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 ธันวาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันพ่อปี2558
รายละเอียด:

ร่วมพิธีเปิดงานวันพ่อ ณ  โรงเรียนประชานิคม 2 และร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการมอบบ้านให้คนยากไร้ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 สิงหาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : งานกิจกรรมวันแม่
รายละเอียด:

 อบต.คุริงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 พฤษภาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : หมอนวดน้อย
รายละเอียด:

 โครงการหมอนวดน้อยเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กสามารถนำวิธีการที่ถูกต้องไปนวดแก่ผู้ปกครอง  และยังปลูกฝังให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รู้จักดูแลครอบครัว

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : วันท้องถิ่นไทย
รายละเอียด:

องค์การบริหารตำบลคุริงได้เข้าร่วม  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย   ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : งานกีฬาอิสลาม
รายละเอียด:

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ  ร่วมเป็นประธานในการเปิดงานกีฬาอิสลาม  

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : เยี่ยมชม บ้านหนังสืออัจฉริยะ
รายละเอียด:

นายก อำนาจ อินทนา ต้อนรับ ผอ.กศน.ชุมพร พร้อมคณะ เยี่ยมชม บ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่ที่ 1 ตำบลคุริง

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันลอยกระทงปี ๒๕๕๗
รายละเอียด:

 อบต.คุริง จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณีอันดีงามของไทย ไว้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งมีแต่โบราณของชาติไทย โดยมีนายกอบจ.สุพล จุลใส เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย สจ.สันต์ แซ่ตั้ง มาเป็นเกียรติในการร่วมงาน

จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ ๘
รายละเอียด:

อบต.คุริง จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคัพ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้ออกกำลัง สร้างความสามัคคี ป้องกันปัญหายาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอีกด้วย

จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.