ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletรายงานการประชุม
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
LINK / ในตำบล
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
อัลบั้มรูปกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 ตุลาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง และพสกนิกรชาว จังหวัดชุมพร ร่วมถวายความอาลัย ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร
รายละเอียด:

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง และพสกนิกรชาว จังหวัดชุมพร ร่วมถวายความอาลัยขอน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหา สู่ สวรรคาลัย  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 ตุลาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นประชาคมตำบล
รายละเอียด:

 วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 ได้จัดโครงการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาคมตำบล ได้มีชาวบ้านมาเข้าร่วมประชาคมกันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง 

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 ตุลาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกร
รายละเอียด:

  วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559  ได้จัดโครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 ตุลาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริงได้เข้าร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชจังหวัดชุมพร ณ อำเ๓อท่าแซะ
รายละเอียด:

 นายงค์องคืการบริหารส่วนตำบลคุริงได้เข้าร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชกาลจังหวัดชุมพร ณ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ประจำวันที่ 10 เดือนตุลาคส 2559

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนชุมชนเทศสัมพันธ์
รายละเอียด:

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559  ประเภท ฟุตบอลชาย/และกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล ท่าแซะ

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุและพิการ
รายละเอียด:

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุและพิการ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น จัด ณศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวังมะปราง ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร ระหว่างวันที่ 22-24 เดือนสิงหาคม 2559

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม วันแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
รายละเอียด:

 วันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริงได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รายละเอียด:

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
รายละเอียด:

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบใหม่" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยและพิการ
รายละเอียด:

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพิการ ร่วมกับ รพ.ท่าแซะ , รพ.สต. คุริง และ รพ.สต.บ้านท่าลานทอง ณ ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุอำเภอท่าแซะ หมู่ที่ 2 ตำบล คุริง อำเภอ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.